GINKO biloba ‘Autumn Gold’

Common Name: Autumn Gold Ginko

1 1/4in. cal. B&B 75.00
1 1/2in. cal. B&B 95.00
1 3/4 in. cal. M.D 125.00
2 in. cal. M.D 150.00
2 1/2 in. cal. M.D 200.00
3 in. cal. M.D 250.00