GINKO biloba ‘Princeton Sentry’

Common Name: Princeton Sentry Ginko

1 1/2 in. cal. B&B 95.00
1 3/4 in. cal. M.D 125.00
2 in. cal. M.D 150.00
2 1/2 in. cal. M.D 200.00
3 in. cal. M.D 250.00