LIRIODENDRON tulipifera

Common Name: Tuliptree / Tulip poplar

1 3/4 in. cal. M.D 95.00
2 in. cal. M.D 125.00
2 1/2 in. cal. M.D 145.00
3 in. cal. M.D 175.00
3 1/2 in. cal. M.D 200.00
4 in. cal. M.D 250.00