LIRIODENDRON tulipifera

Common Name: Arnold Tulip Poplar

1 3/4 in. cal. M.D 125.00
2 in. cal. M.D 150.00
2 1/2 in. cal. M.D 175.00
 3 in. cal. M.D.  200.00
3 1/2 in. cal. M.D 225.00
4 in. cal. M.D 250.00